Majke ključni faktor…

Radne navike

Deca u starosti od dve do šetiri godine trebalo bi da znaju da za sobom pokupe igraške, pomažu pri kuđnim poslovima ili u kuhinji, a takođe bi trebalo da imaju konstantan raspored spavanja i igranja. Od šetvrte do šeste godine obim njihovih zaduženja raste.