Brošura – Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje

NŽI | 14. septembar 2023.

Brošura – Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje

Udruženje žena „Derventa“ iz Dervente, koje se nalazi  Bosni i Hercegovini, ostvarilo je partnerstvo sa Novosadskom ženskom inicijativom iz Republike Srbije kako bi se realizovao projekat „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“. Pored toga, ovaj projekat je podržan od strane Ekumenske inicijative žena iz Omiša u Republici Hrvatskoj.  Svaka od organizacija je održala okrugli sto u svojoj zajednici, a imale su mogućnost da izaberu teme i predavače za završnu konferenciju održanoj u Derventi. 

Prvi okrugli sto organizovan je 24. maja 2023. godine od strane Udruženja žena „Derventa“. Na ovom okruglom stolu učestvovale su predstavnice institucija i organizacija koje čine multisektorski tim za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, kao i drugih oblika nasilja. Nakon toga, Novosadska ženska inicijativa je 09. juna 2023. organizovala je drugi okrugli sto na temu odgovornosti i odgovora na rodno zasnovano nasilje u lokalnoj zajednici, a cilj je bilo analiziranje prakse Grada Novog Sada u ovoj oblasti kako bi se ista promovisala i preporučila drugim lokalnim zajednicama za primer. 

Dana 23. juna 2023. godine Udruženje žena „Derventa“ sprovela je završnu konferenciju „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“. Na konfenciji su pored predstavnica i predstavnika Novosadske ženske inicijative kao partnerske organizacije, učestvovale i članice multisektorskog tima za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja Grada Derventa, organi vlasti Grada, predstavnice UŽ „Đurđevak“ i Udruženje roditelja dece s posebnim potrebama „Sunce“. Cilj konferencije jeste razmena iskustava i primena dobrih praksi, donošenje konkretnih predoga i zaključaka koji bi doprineli efikasnijem odgovoru na rodno zasnovano nasilje. 

Opšti zaključak konferecije, kao završnog događaja projekta „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“ jeste da je za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje neophodno kreirati realne javne i praktične politike, kao i komunikacione i procesne mehanizme i protokole. Pored toga, veoma su važni i adekvatni alati za otkrivanje, praćenje, a zatim i za podršku žrtvama, kroz permanentnu edukaciju, jasno planiranu i redovnu evaluaciju, te kvalitetnu i harmonizovanu multisektorsku saradnju. 

Zahvaljujući održanim okruglim stolovima i završnoj konferenciji sačinjena je brošura kao način da se efikasno šire informacije i edukuje javnost o rodno zasnovnom nasilju. Veoma je važno pružiti informacije o tome kako prepoznati znakove nasilja, korake za pravilan odgovor i podršku žrtvama. Takođe je bitno promovisati prevenciju nasilja i podizati svest  tome kako zajedno možemo sprečiti njegovo širenje.

Brošuru možete pregledati klikom na: Brošura

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri