Budite otvoreni za nova znanja i veštine

NŽI | 6. mart 2024.

Budite otvoreni za nova znanja i veštine

Evropski omladinski centar Vojvodine će u saradnji sa partnerskim organizacijama Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade, realizovati projekat “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”, a koji je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Partnerske organizacije dovele su svoje članove kako bi imali prilike da se upoznaju sa NEET mladima, ali i da nauče nešto novo na predavanju koje je održala Đurđina Mačak ispred Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema njenim rečima mladi su prepoznati kao važan resurs naše ekonomije i dosta se radi na poboljšanju njihovog položaja na tržištu rada. Poruka mladima jeste da budu otvoreni za nova znanja i veštine, jer smo i sada svedoci da se mnogi poslovi polako gase. Međutim, razvojem novih tehnologija, digitalne ekonomije i automatizacije procesa stvaraju se novi poslovi za koje se traže i nove veštine. Digitalna pismenost i digitalne veštine su danas neophodne, kao i meke veštine koje će učiniti da se željeni posao i dobije. Đurđina ističe da i savetuje da mladi neprestano rade na svom ličnom razvoju, da stiču i usavršavaju i meke veštine.

Predstavnica partnerske organizacije Novosadske ženske inicijative ističe da je njihov zadatak da se povežu sa organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou koje će im pomoći u dosezanju do krajnjih korisnika i korisnica ovog projekta. Napominje da su u stalnoj komunikaciji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ali i sa drugim institucijama na lokalu koje su značajne za ovaj projekat. Takođe, u okviru projekta preuzeće odgovornost i za poštovanje principa rodne ravnopravnosti, koji je kao peti strateški Cilj održivog razvoja 2030 Ujedinjenih nacija, izuzetno važan u procesu razvoja lokalne demokratije.

Druga partnerska organizacija Poslovi za mlade, već dugi niz godina sarađuje sa Evropskim omladinskim centrom Vojvodine. Konkretno, na projektu “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” sarađuju tako što organizuju ovu, ali i konferenciju poslednjeg dana projekta. Pored toga, zaduženi su i za promotivne aktivnosti ko će koordinisati kao partnerska organizacija. Poslovi za mlade imaju registrovan omladinski medij – Informacije za mlade koji je dostupan u formi internet prezentacije, android aplikacije, Facebook stranice i Instagram naloga (www.informacijezamlade.rs) i sve kapacitete staviće u svrhu ispunjavanja partnerskih obaveza preuzetih u procesu sprovođenja aktivnosti na ovom projektu.

Projekat traje ukupno 9 meseci, dok će tokom 5 meseci biti realizovane dve grupe aktivnosti: IT obuke – imaju za cilj da doprinesu jačanju digitalnih veština mladih; Meke veštine – obuka će doprineti jačanju mekih veština kod mladih, kao i njihovom osnaživanju pri zapošljavanju.

Sveukupni cilj projekta jeste doprinos boljoj ekonomskoj perspektivi NEET mladih u Gradu Novom Sadu.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri