Blog

NŽI | 14. septembra 2023.

Brošura – Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje

Udruženje žena „Derventa“ iz Dervente, koje se nalazi  Bosni i Hercegovini, ostvarilo je partnerstvo sa Novosadskom ženskom inicijativom iz Republike Srbije kako bi se realizovao projekat „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“. Pored toga, ovaj projekat je…

Ceo tekst

NŽI | 24. jula 2023.

Pojava i prevencija vršnjačkog nasilja

Vršnjačko nasilje je svako svesno, namerno, agresivno ponašanje deteta ili grupe dece školskog uzrasta. Može biti verbalno, fizičko, socijalno ili digitalno nasilje.             Vršnjačko nasilje se još može svesti na komponente: Direktno vršnjačko nasilje (vređanje i fizičko nasilje) Indirektno vršnjačko…

Ceo tekst

NŽI | 12. jula 2023.

U Derventi održana konferencija „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje”

Dana 23. juna 2023. godine Udruženje žena „Derventa” realizovala je konferenciju „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“ gde su pored predstavnika „Novosadske ženske inicijative” kao partnerske organizacije, učestvovale i članice multisektorskog tima za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog…

Ceo tekst

NŽI | 29. juna 2023.

Ravnopravnost na radnom mestu: Plata, unapredjenje i izazovi za žene

U današnjem svetu koji teži ka većoj ravnopravnosti, postizanje jednakosti na radnom mestu izuzetno je važno. Kada govorimo o ravnopravnosti na radnom mestu, plata, unapređenje i izazovi za žene su neke od ključnih tema koje treba istražiti i razumeti. Jedan…

Ceo tekst

NŽI | 10. juna 2023.

Okrugli sto „Odgovornost i odgovori na rodno zasnovao nasilje“

Novosadska ženska inicijativa je 09.06.2023. godine organizovala okrugli sto na temu odgovornosti i odgovora na rodno zasnovnao nasilje u lokalnoj zajednici, koji za cilj ima da se analizira praksa Grada Novog Sada u ovoj oblasti, kako bi se ista promosala…

Ceo tekst

NŽI | 10. aprila 2023.

Reproduktivna prava žena

SZO: Reproduktivno zdravlje je stanje potpune fizičke, mentalne i socijalne dobrobiti, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti, u svim okolnostima koje se odnose na reproduktivni sistem i njegove funkcije i procese.  Reproduktivno zdravlje čine prijatni i bezbedni seksualni odnosi,…

Ceo tekst

Admin | 25. decembra 2022.

Doživeti stotu: privilegija ili diskriminacija

Svaka treća starija žena na svetu susreće se sa diskriminacijom po osnovu godina. Ti si ta žena. Listajući oglase nailaziš na oglas za honorarni posao. Radila si taj posao ceo svoj radni vek. Čitala si da 63% kompanija kaže da…

Ceo tekst

Admin | 19. decembra 2022.

Seksualno nasilje u školi

U oblike nasilja spada fizičko nasilje, psihičko nasilje, seksualno nasilje i seksualno unemiravanje. Seksualno nasilje je bilo koji seksualni čin korišćenjem prisile. U seksualno nasilje spada bilo koje neželjeno dodirivanje ili prinuda na seksualne aktivnosti koje osoba ne želi. Prisutno…

Ceo tekst

Admin | 9. decembra 2022.

Kонференција поводом представљања резултата истраживања о пoложају жена

У Канцеларији за сарадњу са организацијама цивилног друштва Града Новог Сада 12. 12. 2022. у 10 часова, биће одржана конференција поводом представљања резултата истраживања о положају жена на територији Града Новог Сада, које је у току 2022. године Новосадска женска…

Ceo tekst
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri