Drugi deo otvarajuće konferencije

NŽI | 3. februar 2023.

Drugi deo otvarajuće konferencije

Budite otvoreni za nova znanja i veštine 🌟

📌 Evropski omladinski centar Vojvodine će u saradnji sa partnerskim organizacijama Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade, realizovati projekat “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”, a koji je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) koji finansira EU, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

💡 Partnerske organizacije dovele su svoje članove kako bi imali prilike da se upoznaju sa NEET mladima, ali i da nauče nešto novo na predavanju koje je održala Đurđina Mačak ispred Nacionalne službe za zapošljavanje.

🧩 Prema njenim rečima, mladi su prepoznati kao važan resurs naše ekonomije i dosta se radi na poboljšanju njihovog položaja na tržištu rada. Poruka mladima jeste da budu otvoreni za nova znanja i veštine, jer se mnogi poslovi se polako gase. Međutim, razvojem novih tehnologija, digitalne ekonomije i automatizacije procesa stvaraju se novi poslovi za koje se traže i nove veštine. Digitalna pismenost i digitalne veštine su danas neophodne, kao i meke veštine koje će učiniti da se željeni posao i dobije.

🎯 Projekat traje ukupno 9 meseci, dok će tokom 5 meseci biti realizovane dve grupe aktivnosti: IT obuke – imaju za cilj da doprinesu jačanju digitalnih veština mladih, kao i Meke veštine čija obuka će doprineti jačanju mekih veština kod mladih, kao i na njihovom osnaživanju pri zapošljavanju.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri