Engage the boys

Projekat implementiran uz podršku Ambasade Francuske u Republici Srbiji

Cilj projekta je osnaživanje mladih da daju veći doprinos u borbi protiv nasilja nad ženama, sa posebnim fokusom na osnaživanje momaka, adolescenata, da igraju pozitivnu ulogu u prevenciji takvog nasilja. 

Glavni deo aktivnosti ovog projekta su radionice fokusirane na osnaživanje adolescenata da igraju pozitivnu ulogu u zaustavljanju nasilja nad ženama. Ove radionice pozivaju momke da razgovaraju i na interaktivan način im ukazuju šta znači kršenje ličnog prostora i kako rodni stereotipi utiču na svakodnevni život.

Glavni problemi kojima se ovaj projekat bavio bili su:

~ Nedostatak svesti kod tinejdžera o tome šta je, a šta nije, rodno zasnovano nasilje;

~ Nedostatak svesti o ulozi pristanka (svojevoljnog pristupanja);

~ Nedostatak svesti o tome šta tinejdžeri mogu da urade po ovom pitanju;

~ Opšti nedostatak osetljivosti ljudi na žrtve rodno zasnovanog nasilja i duboko ukorenjeni kult “optuživanja žrtve”.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri