Ispitivanje potreba NEET mladih na teritoriji Grada Novog Sada

NŽI | 4. mart 2024.

Ispitivanje potreba NEET mladih na teritoriji Grada Novog Sada

Istraživanje sprovodimo kako bi saznali šta su tvoje potrebe i na najbolji način dizajnirali bespatne kurseve na koje ćeš moći da se prijaviš u toku januara 2024. 

 
Najmanje 30 NEET mladih, 50% muškaraca i 50% žena, uzrasta od 18 do 30 godina starosti proći će kurs IT pismenosti, WordPress, HTML, Bootstrap and JavaScript kurs, SCRUM and SCRUM master kurs, QA software tester kurs, i DevOps kurs, kao i kurs “mekih veština” kao podršku upošljivosti mladih, kroz osnaživanje kapacitet mladih radi uvećanja njihovih izgleda za zapošljavanje u skladu sa lokalnim kontekstom tržišta rada i njihovim potrebama.
Ovaj upitnik izrađen je u okviru projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)”, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. Sadržaj ovog flajera, kao i rezultati prikazani u njemu, iskljičiva su odgovornost Evropskog omladinskog centra Vojvodine i nužno ne izražava stavove Evropske unije (EU) niti Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri