ISTANBULSKA KONVENCIJA

Nada Gagić | 14. decembar 2020.

ISTANBULSKA KONVENCIJA

Jedan od važnijih pravnih akata koji reguliše pitanje zaštite žena od nasilja je Istanbulska konvencija. Istanbulska konvencija je naziv za Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Konvencija se odnosi na sve vidove nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici, koje žene pogađa nesrazmerno.   

UOPŠTENO O ISTANBULSKOJ KONVENCIJI

Ova konvencija je doneta u Istanbulu (zbog čega je i poznata kao „Istanbulska konvencija“) 11. maja 2011. godine. Ono što je dovelo do nastajanja ove konvencije jeste prepoznavanje činjenica da su žene i devojčice često izložene nasilju u porodici, da su češće nego muškarci žrtve rodno zasnovanog nasilja, da tokom oružanih sukoba dolazi do kršenja ljudskih prava, pogotovo žena (u vidu silovanja i drugog seksualnog nasilja). Neki od glavnih ciljeva ove konvencije jesu zaštita žena od svih vidova nasilja i sprečavanje, procesuiranje i eliminisanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije nad ženama. Do danas je ovu konvenciju potpisalo 45 država, a ratifikovalo 34 države, među kojima je i Srbija.

PRIMENA ISTANBULSKE KONVENCIJE U REPUBLICI SRBIJI

Republika Srbija je potpisala Konvenciju 4. aprila 2012. godine, a Skupština Srbije je 31. oktobra 2013. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Stupila je na snagu 1. avgusta 2014. godine. Od tada, Republika Srbija je donela nekoliko bitnih promena koje su važne za sprečavanje nasilja nad ženama. Donet je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Takođe, proganjanje i seksualno uznemiravanje su kriminalizovani. Prema rečima Simone Lanzoni, potpresednice Ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), Srbija je, od kada je ratifikovala Istanbulsku konvenciju, uradila mnogo na polju sprečavanja nasilja nad ženama, ali i dalje ima posla po tom pitanju. 

Nadu Gagić možete pronaći na njenim profilima:

Facebook: Nada Gagić

Instagram: @nada_gagic

Izvori:
https://ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/konvencija-saveta-evrope-o-sprecavanju-i-borbi-protiv-nasilja-nad-zenama-i-nasilja-u

https://www.worldfuturecouncil.org/istanbul-convention-check-country-map/

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/2246-13Lat.pdf

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/newsroom/-/asset_publisher/anlInZ5mw6yX/content/grevio-publishes-its-first-baseline-report-on-serbia

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri