Istraživanje o nasilju u porodici tokom i nakon pandemije COVID-19 virusa na teritoriji Vojvodine

NŽI | 28. jul 2020.

Istraživanje o nasilju u porodici tokom i nakon pandemije COVID-19 virusa na teritoriji Vojvodine

Uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji, Novosadska ženska inicijativa je pokrenula projekat “Istraživanje o nasilju u porodici tokom i nakon pandemije COVID-19 virusa na teritoriji Vojvodine”.

Ovim projektom se postavljaju osnove za zagovaranje pozitivnih strategija suočavanja sa problemima koje je izazvao COVID-19 i mere izolacije koje su ga pratile, kao i prevencija povećanja nasilja u porodici u sličnim budućim situacijama.

Istraživanje se sprovodi putem ankete, koja je namenjena stanovnicima Vojvodine, bez obzira na pol i uzrast.

Zbog čega baš ovaj projekat?

Ovim mikro projektom Novosadska ženska inicijativa želi da podstakne i posebno se osvrne na pozitivne strategije suočavanja sa nasiljem u porodici, posebno tipom nasilja izazvanim i/ili pogoršanim merama izolacije uvedenim tokom pandemije. 

Glavni cilj projekta jeste pružanje psihološke podrške pripadnicama rizične grupe, i pružanje psihološke podrške.

Namera organizacije jeste da kroz ovaj projekat skrene pažnju na određene grupe kao što su: starije osobe (65+), žene i deca žrtve porodičnog nasilja, ruralno stanovništvo, osobe sa invaliditetom, romsko stanovništvo, porodice sa jednim roditeljem, kao i socijalno ugrožene grupe.

Poseban naglasak biće stavljen na ruralna područja i nerazvijene opštine. 

Anketu možete popuniti na: nszenskainicijativa.typeform.com/to/NEM3xa

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri