Истраживање о положају жена у Новом Саду

Admin | 1. decembar 2022.

Истраживање о положају жена у Новом Саду

У току 2022. године Новосадска женска иницијатива у сарадњи са Локалним омбудсманом Града Новог Сада, као наручиоцем, спровела је истраживање о положају жена на територији Града Новог Сада.

Циљ истраживања био је да се путем анкетирања жена на територији Града Новог Сада, утврди који су то проблеми са којима се жене највише сусрећу, који су њихови предлози за побољшање положаја жена у Новом Саду и шта то жене сматрају да би могло утицати на повећање равноправности међу половима. Додатно, циљ је био и да се обезбеди промоција рада институције Локалног омбудсмана и едукације жена о њиховим правима.

Резултати добијени истраживањем биће полазна основа за израду стратешких докумената на тему родне равноправности.

Закључци и препоруке проистекли из овог истраживања послужиће за даље заговарање бољег положаја жена у Граду Новом Саду.

ЛИНК КА БРОШУРИ

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri