Ko su NEET mladi?

NŽI | 29. decembar 2023.

Ko su NEET mladi?

👤👉 Engleska skraćenica NEET – not in employment, education or training) predstavlja određenu grupu mladih ljudi koji nisu uključeni ni u obrazovni sistem, niti su zaposleni, a nisu ni u nekom programu obuke.

📌 NEET mladi su veoma često suočeni s izazovima kao što su nezaposlenost, socijalna isključenost, i poteškoće u pronalaženju stabilnih puteva ka zapošljavanju ili daljem obrazovanju.

🧩 Međutim, ova grupa može uključivati mlade ljude koji su napustili školovanje, nisu uspeli da pronađui posao nakon završetka obrazovanja ili se nalaze u raznim oblicima privremenog zaposlenja.

🔎 Razlozi zbog kojih mladi postaju NEET mogu varirati i uključivati faktore kao što su ekonomske teškoće, nedostatak prilika za obrazovanje, nedostatak veština potrebnih na tržištu rada, zdravstveni ili socijalni izazovi, ili nedostatak podrške iz okoline. Organizacije i društvene institucije često rade na razvoju programa i politika kako bi pomogle ovim mladim ljudima da se integrišu u društvo kroz obrazovanje ili zaposlenje. 🌟💡

🎯 Evropski omladinski centar Vojvodine će sa partnerskim organizacijama Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade realizovati projekat “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” koji je deo @reload_westernbalkans koji finansira EU, a sprovodi @undp_serbia u saradnji sa Gradskom upravom za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

#ReLOaD #EU #UNDP #UNDPEUpartnership #LocalDemocracy #WesternBalkans
#EuropeanYearOfYouth #NVO #OCD

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri