Blog

NŽI | 29. mart 2024.

Polaznici i polaznice zadovoljni obukama na projektu “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”

Evropski omladinski centar Vojvodine otpočeo je realizaciju dve grupe obuka koje su u okviru projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”. U sklopu spomenutog projekta održavaju se dve grupe aktivnosti: IT obuke i obuke mekih veština, a…

Ceo tekst

NŽI | 15. mart 2024.

Počela realizacija obuka u okviru projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”

Evropski omladinski centar Vojvodine u saradnji sa partnerskim organizacijama Novosadskom ženskom inicijativom i Poslovima za mlade realizuje projekat pod nazivom “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”, koji je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2)…

Ceo tekst

NŽI | 6. mart 2024.

Budite otvoreni za nova znanja i veštine

Evropski omladinski centar Vojvodine će u saradnji sa partnerskim organizacijama Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade, realizovati projekat “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”, a koji je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2)…

Ceo tekst

NŽI | 4. mart 2024.

Ispitivanje potreba NEET mladih na teritoriji Grada Novog Sada

Istraživanje sprovodimo kako bi saznali šta su tvoje potrebe i na najbolji način dizajnirali bespatne kurseve na koje ćeš moći da se prijaviš u toku januara 2024.    Najmanje 30 NEET mladih, 50% muškaraca i 50% žena, uzrasta od 18…

Ceo tekst

NŽI | 18. februar 2024.

Prezentacija projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” u Futogu

Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade učestvuju kao partnerske organizacije u projektu “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” čiji nosilac je Evropski omladinski centar Vojvodine, a koji je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom…

Ceo tekst

NŽI | 14. februar 2024.

Održan sastanak sa predstavnikom iz Udruženja policajaca i građana “Bezbedna zajednica”

Evropski omladinski centar Vojvodine zajedno sa svojim partnerima, organizacijama Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade, realizuje projekat “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”, a koji je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)…

Ceo tekst

NŽI | 3. februar 2024.

Prijava za učestvovanje na projektu su otvorene

 Evropski omladinski centar Vojvodine sa zadovoljstvom poziva sve zainteresovane da se prijave na ciklus obuka u okviru projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” koje će biti realizovane u Novom Sadu, u skopu Regionalnog programa lokalne demokratije…

Ceo tekst

NŽI | 29. decembar 2023.

Ko su NEET mladi?

 Engleska skraćenica NEET – not in employment, education or training) predstavlja određenu grupu mladih ljudi koji nisu uključeni ni u obrazovni sistem, niti su zaposleni, a nisu ni u nekom programu obuke.  NEET mladi su veoma često suočeni s izazovima…

Ceo tekst

NŽI | 9. decembar 2023.

Potpisivanje ugovora za ReLOaD 2

Evropski omladinski centar Vojvodine potpisao ugovor u okviru RELOAD programa Zapadni Balkan se suočava se mnogobrojnim izazovima zbog nedovoljno razvijene saradnje između jedinica lokalne samouprave kao i organizacija civilnog društva (OCD). Ono što se posebno izdvaja kao prepreka u razvoju…

Ceo tekst
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri