OBLICI NASILJA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA

Nada Gagić | 30. decembar 2020.

OBLICI NASILJA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA

Nasilje u porodici je tema sa kojom se susrećemo skoro svakodnevno. Prema podacima do decembra, u Srbiji je, u 2020. godini, ubijeno 22 žene (podaci Autonomnog ženskog centra iz Beograda). Da bismo razumeli zašto se ove žrtve ubrajaju u žrtve porodičnog nasilja, ono o čemu je bitno da pričamo je šta sve spada pod nasilje u porodici i partnerskim odnosima. Prema definiciji, nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. U porodičnom zakonu, nasiljem u porodici se smatra pokušaj ili nanošenje telene povrede, izazivanje straha pretnjama, prisiljavanje na seksualni odnos, vređanje, kao i ograničavanje komunikacije sa drugim osobama i ograničavanje kretanja.  Nasilje u porodici se smatra krivičnim delom. Ono što je bitno naglasiti je da, u skladu sa zakonom, svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici. Nasilje u porodici i partnerskim odnosima se pojavljuje u različitim oblicima. Najčešći su: fizičko nasilje, psihičko nasilje, ekonomsko nasilje i seksualno nasilje. 

FIZIČKO NASILJE

Fizičko nasilje je oblik koji je najčešće zastupljen u medijima. Fizičkim nasiljem se smatra svaki fizički napad na drugu osobu.Ono može da dovede do lakše ili teže povrede, invaliditeta ili smrti. Pojavljuju se različiti oblici fizičkog nasilja: čupanje, udaranje, šutiranje, pravljenje opekotina na telu žrtve, guranje uz zid, gađanje predmetima… Ono što je karakteristično za ovaj vid nasilja je da je najvidljiviji, upoređenju sa svim ostalim oblicima nasilja. 

PSIHIČKO NASILJE

Ovaj oblik nasilja se najčešće javlja. Psihičkim nasiljem smatra se nasilje učinjeno rečima, tzv. verbalno nasilje. Izazivati ovaj oblik nasilja znači: kriviti partnera/ku za sve loše u vezi/braku, ponižavati, vređati, kritikovati, psovati, prebacivati partneru/ki da je on/ona kriva za neuspeh nasilnika… Ovaj oblik nasilja najčešće dovodi do toga da žrtva izgubi samopouzdanje. Takođe, žrtva psihičkog nasilja često upada u depresiju i počinje da misli da je sve što joj partner prebacuje istinito.

EKONOMSKO NASILJE

Ovaj oblik nasilja se ispoljava kroz kontrolisanje ekonomskih resursa – pre svega se misli na novac. Nasilnik zabranjuje ili ograničava žrtvi korišćenje novca. Ovaj oblik se najčešće javlja u onim porodicama ili partnerskim odnosima u kojima samo jedno radi i ekonomski privređuje domaćinstvu. Često je slučaj i da nasilnik brani žrtvi da se zaposli. Ekonomsko nasilje je najmanje zastupljen oblik nasilja u medijima, jer je teško prepoznatljiv. 

SEKSUALNO NASILJE

Seksualno nasilje je prinuda na neželjenu seksualnu aktivnost. Ovaj oblik nasilja često prati upotreba fizičke sile i zastrašivanje žrtve. Žrtva koja pretrpi sekusalno nasilje, kao i žrtve ostalih oblika nasilja, može da ima mnogobrojne psihičke posledice, a koje se ćesto javljaju u vidu depresije, anksioznosti.

Nadu Gagić možete pronaći na njenim profilima:

Facebook: Nada Gagić

Instagram: @nada_gagic

Izvori: https://www.paragraf.rs/100pitanja/porodica/nasilje_u_porodici.html

https://savetovalistemozaik.com/sr/nasilje-u-porodici/

https://www.womenngo.org.rs/vesti/1631-stop-ubijanju-zena-saopstenje-povodom-medunarodnog-dana-borbe-protiv-femicida

https://www.sigurnakuca.net/

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri