Održan sastanak sa predstavnikom iz Udruženja policajaca i građana “Bezbedna zajednica”

NŽI | 14. februar 2024.

Održan sastanak sa predstavnikom iz Udruženja policajaca i građana “Bezbedna zajednica”

Evropski omladinski centar Vojvodine zajedno sa svojim partnerima, organizacijama Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade, realizuje projekat “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”, a koji je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira EU, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Naime, predstavnici partnerske organizacije Novosadska ženska inicijativa organizovali su sastanak 16. januara sa Bobanom Pavlovićem, partnerom iz Udruženja policajaca i građana “Bezbedna zajednica”. Na spomenutom sastanku pružene su informacije o samom ReLOaD2 projektu, kao i o ciljevima koji Evropski omladinski centar Vojvodine, kao nosilac projekta, želi da ostvari u saradnji sa partnerskim organizacijama. Takođe, na sastanku je bilo nešto više reči i o dve grupe obuka – IT obuka i obuka mekih veština, koje očekuju sve zainteresovane NEET mlade sa teritorije Grada Novog Sada. Cilj održanog sastanka je bio da predstavnik Udruženja policajaca i građana “Bezbedna zajednica” Boban Pavlović, putem sajta i profila na društvenim mrežama Facebook i Instagram deli informacije o obukama za digitalne i meke veštine. Zahvaljujući gospodinu Bobanu i udruženju “Bezbedna zajednica” biće obavešten veliki broj ljudi, što će rezultirati dostizanjem do krajnjih korisnika.

Ukoliko se projekat “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” uspešno proširi na veliki broj korisnika, postoji veća verovatnoća da će njegovi rezultati i uticaj biti održivi u dužem vremenskom periodu. Samim tim, dolazi se do zaključka da će planirane IT obuke i obuke mekih veština biti od značajne koristi za dalji karijerni napredak NEET mladih, odnosno mladih koji nisu u procesu obrazovanja, niti su zaposleni, a nisu ni u nekom programu obuke ili edukacije. Upravo to može stvoriti lančanu reakciju u kojoj se podrška i angažovanje mladih nastavlja i nakon završetka samog projekta.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri