Počela realizacija obuka u okviru projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”

NŽI | 15. mart 2024.

Počela realizacija obuka u okviru projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”

Evropski omladinski centar Vojvodine u saradnji sa partnerskim organizacijama Novosadskom ženskom inicijativom i Poslovima za mlade realizuje projekat pod nazivom “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”, koji je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

Preko 75 polaznika i polaznica uzrasta od 18 do 30 godina starosti proći će kurs IT pismenosti, WordPress, HTML, Bootstrap and JavaScript kurs, SCRUM and SCRUM master kurs, QA software tester kurs, i DevOps kurs. Međutim, druga grupa obuke odnosiće se na kurs mekih veština, kao podršku upošljivosti mladih, kroz osnaživanje kapaciteta mladih radi uvećanja njihovih izgleda za zapošljavanje u skladu sa lokalnim kontekstom tržišta rada i njihovim potrebama.

Obuke se održavaju u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Novog Sada dva puta nedeljno, dok se svaka grupa obuka (IT obuke i obuke mekih veština) održava po tri školska časa, odnosno ukupno šest časova. Svi polaznici i polaznice imaju pristup materijalima putem aplikacije Slack i platforme Youtube koju privatno koriste, s ciljem što kvalitetnijeg praćenja obuka. U prostorijama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Novog Sada obuke prati uživo u proseku 15 polaznika i polaznica. Ovakav način distribucije materijala i prenošenja znanja doprinosi da polaznici i polaznice u kombinovanom i hibridnom formatu u celosti isprate predviđene kurikulume. Shodno tome, obuke mekih veština i IT obuke imaju ključnu ulogu u pripremi pojedinca za uspešno upravljanje savremenim izazovima u radnom okruženju i doprinose razvoju produktivnijih, inovativnijih i zadovoljnijih radnih timova.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri