Majka žena preduzetnica

Svakim danom sve je više žena vlasnica ili direktorki IT kompanija. Prvi dokaz za ovo jesu primeri žena koji su svetski poznate po svom uspehu. One su najistaknutije žene u svetu tehnologija. Od Amerike do Indije na svakom mogućem kontinentu čulo se za njih.
Prema istraživanju Evropske Unije iz prošle godine, samo 25% žena ima diplomu PMF-a, ili Fakulteta tehničkih nauka koja bi im omogućila rad u IT sektoru, a svega 4% njih će se zaista i zaposliti u tom sektoru. Žene takođe češće napuštaju ovaj sektor pa u njemu ima svega 9% žena preko 45 godina.
Da je trend obrnut, evropski društveni proizvod bi bio veći od 9 milijardi Evra godišnje, a i sam IT sektor bi bio profitabilniji jer firme koje imaju raznolik menadžment ostvaruju 35% veći povrat svojim vlasnicima.
Procenat žena koje upisuju fakultete i kurseve iz kompjuterskih nauka na evropskim univerzitetima je dostigao 20 procenata. To je trend koji treba da pratimo!