Majke ključni faktor…

Radne navike

Deca u starosti od dve do četiri godine trebalo bi da znaju da za sobom pokupe igračke, pomažu pri kućnim poslovima ili u kuhinji, a takođe bi trebalo da imaju konstantan raspored spavanja i igranja. Od četvrte do šeste godine obim njihovih zaduženja raste.