Reproduktivni kvalitet

Status žena u porodici i društvu menjao se sa promenom socijalno ekonomskih odnosa, od matrijarhata do današnjeg vremena oslobađanja žena. Ekonomska kriza i pad udela zaposlenih pogodili su pretežno populaciju nezaposlenih žena sa srednjim višim i visokim obrazovanjem. Promene koje su se u našem društvu i porodicama odigrale u novije vreme, tako su snažne da su ostavile značajne posledice u novije vreme, tako su snažne da su ostavile značajne posledice po društveni status žena i njihovo zdravlje. Socijalno ekonomska kriza u bivšoj državi, koja je u tranziciju ušla uz ratovanje, društveno i ekonomsko stradanje ostavila je snažan pešat na zdravlje žena.