Projekti

Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje

Novosadska ženska inicijativa u partnerstvu sa Udruženjem žena „Derventa“ iz Dervente (Bosna i Hercegovina) sprovodi projekat „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“, koji je podržan od strane Ekumenske inicijative žena iz Omiša (Republika Hrvatska). Svaka organizacija će…

Ceo tekst

IT akademija za mlade nezaposlene žene

💥 Više od polovine žena koje pokrenu biznis u Srbiji imaju fakultetsku diplomu, uglavnom žive u većim gradovima i žele da upotrebe svoje znanje kako bi „uzele život u svoje ruke i više zaradile”, pokazuje istraživanje Unije poslodavaca Vojvodine.💥 〽️Želimo…

Ceo tekst

Istraživanje o nasilju u porodici tokom i nakon pandemije COVID-19

Cilj projekta bio je postavljanje temelja za zagovaranje pozitivnih strategija suočavanja sa problemima koje je izazvao COVID-19 i mere izolacije koje su ga pratile, kao i prevencija povećanja nasilja u porodici u sličnim budućim situacijama.  U okviru projekta, sprovodeno je…

Ceo tekst

Obuke za nezaposlene mlade žene u oblasti internet programiranja 2020

Opšti cilj programa je da putem edukacije za internet programiranje doprinese podizanju stručnih kompetencija, čime će mlade žene dobiti veće šanse za zapošljavanje, podići samopouzdanje i ekonomski se osnažiti. Realizacijom programa, 150 mladih devojaka i žena biće testirano, a 30…

Ceo tekst

V4+ Akademija mladih poslovnih žena lidera

Cilj projekta je da okupi 25 mladih, ambicioznih žena iz Češke, Poljske, Republike Srbije, Slovačke i Mađarske, kako bi ih opremili poslovnim i interpersonalnim veštinama. Tokom 9 dana V4 + Akademije mladih poslovnih žena lidera, eksperti, stručnjaci za izjednačavanje mogućnosti…

Ceo tekst

Ženski mentorski klub

Projekat implementiran uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu grada Novog Sada Cilj projekta bio je osnaživanje mladih žena, njihovo aktivno uključenje u poslovni svet, u nekim od najuticajnijih oblasti, kao i povezivanje sa uspešnim ženskim mentorima, kroz program…

Ceo tekst

Prevencija nasilja nad ženama i decom

Projekat implementiran uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i rodnu ravnopravnost  Projekat je usmeren na upoznavanje žena (60 žena starosti 25-35 godina iz Novog Sada i prigradskih zajednica) sa širokim spektrom aktivnosti prevencije i suzbijanja nasilja, kroz niz…

Ceo tekst

Engage the boys

Projekat implementiran uz podršku Ambasade Francuske u Republici Srbiji. Cilj projekta je osnaživanje mladih da daju veći doprinos u borbi protiv nasilja nad ženama, sa posebnim fokusom na osnaživanje momaka, adolescenata, da igraju pozitivnu ulogu u prevenciji takvog nasilja. Glavni deo…

Ceo tekst

Fight4Women

Projekat implementiran uz podršku Ambasade Holandije u Republici Srbiji Borba protiv nasilja nad ženama rezultat je istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije, sprečavanju napretka i do podređenog položaja žena. Naš projekat usko…

Ceo tekst
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri