Majke, ključni faktor preduzetnički svesnih generacija

Majke, ključni faktor preduzetnički svesnih generacija

Ovim projektom se putem edukativno-promotivnih aktivnosti ženama predstavilo preduzetništvo kroz prizmu njihove ključne uloge odgoja i vaspitanja novih generacija. Ženama je ukazano na načine i sredstva podizanja preduzetničke svesti i razvoja preduzetničkog duha kod dece. Sve aktivnosti projekta su realizovane kroz izradu i distribuciju informativnog materijala, putem dva javna događaja, informisanje javnosti i same ciljne grupe o projektu.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri