Obuke za nezaposlene mlade žene u oblasti internet programiranja 2020

Obuke za nezaposlene mlade žene u oblasti internet programiranja 2020

Opšti cilj programa je da putem edukacije za internet programiranje doprinese podizanju stručnih kompetencija, čime će mlade žene dobiti veće šanse za zapošljavanje, podići samopouzdanje i ekonomski se osnažiti.

Realizacijom programa, 150 mladih devojaka i žena biće testirano, a 30 će steći kvalitetne veštine za operativni rad na računaru čime će se unaprediti njihove stručne kompetencije i šanse da nađu zaposlenje kod poslodavaca ili da upotrebe ova znanja za pokretanje sopstvenog biznisa.

Osnaživanjem žena koje žive u ruralnim područjima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, tačnije, u 10 manje razvijenih opština, cilj nam je da mlade zadržimo u njima, ali da ih osnažimo kroz stvaranje preduslova za samozapošljavanje. 

Ciljna grupa nezaposlenih žena je gotovo najugroženija kategorija našeg društva. Žene, usled svoje ekonomske nesamostalnosti, vrlo često se nalaze u jako

podređenom položaju. Takođe, ciljna grupa mladih je jedna od najugroženijig socijalnih grupa u našoj zemlji. Veliki broj mladih je zbog nemogućnosti da se školuje stagnirao i ostao na nivou srednjoškolskog obrazovanja, čime su mu ograničene mogućnosti zapošljavanja. Takođe, veliki deo njih ne poseduje veštine za naprednije korišćenje interneta koje bi im omogućile da se samoobrazuju.

Shodno tome, potrebno je omogućiti devojkama i mladim ženama uzrasta od 18 dо 30

godina da steknu veštine kojima će se pozicionairati na tržištu i uspeti da dođu do posla i obezbediti sredstva za sopstvenu i porodičnu egzistenciju.

Cilj nam je da realizacijom projektniih aktivnosti 30 devojaka i mladih žena iz Vojvodine stručno osposobimo za internet programiranje, samim tim, zapošljavanje i samozapošljavanje u ruralnim predelima u kojima i žive.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri