Prevencija nasilja nad ženama i decom

Prevencija nasilja nad ženama i decom

Projekat implementiran uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i rodnu ravnopravnost 


Projekat je usmeren na upoznavanje žena (60 žena starosti 25-35 godina iz Novog Sada i prigradskih zajednica) sa širokim spektrom aktivnosti prevencije i suzbijanja nasilja, kroz niz radionica, praktičnog i interaktivnog kreativnog karaktera, kao i digitalnog obrazovanja, profesionalne prakse, grupne diskusije i mentorstva. Radionice su osmišljene tako da razviju teorijska i praktična znanja, interdisciplinarni pristup temi, kritičke stavove, kreativno razmišljanje, i tako doprinesu afirmaciji prevencije i suzbijanja nasilja nad decom i ženama.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri