Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje

Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje

Novosadska ženska inicijativa u partnerstvu sa Udruženjem žena „Derventa“ iz Dervente (Bosna i Hercegovina) sprovodi projekat „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“, koji je podržan od strane Ekumenske inicijative žena iz Omiša (Republika Hrvatska).

Svaka organizacija će održati okrugli sto u svojoj zajednici, te izabrati teme i predavače za završnu konferenciju u Derventi. Na okruglim stolovima će se utvrditi prakse u oblasti sprečavanja rodno zasnovanog nasilja, naročito u ruralnim sredinama.

Završna konferencija kuplja predstavnike i predstavnice partnerskih organizacija, Multisktorskog tima za borbu protiv nasilja Grada Dervente, te predstavnice udruženja žena iz regije koja deluju u ruralnim sredinama (Udruženje žena „Đrđevak“ Liješće – Brod i Udruženje žena „Slavuj“ Kotorsko – Doboj). Nakon otvaranja konferencije, realizuju se predavanja i iznošenje analiza, nakon čega sledi diskusija i zaključci.

Novosadska ženska inicijativa kreiraće i izraditi publikaciju kao deo diseminacije projekta, te analizu i evaluaciju aktivnosti, analiza i zaključaka.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri