V4+ Akademija mladih poslovnih žena lidera

V4+ Akademija mladih poslovnih žena lidera

Cilj projekta je da okupi 25 mladih, ambicioznih žena iz Češke, Poljske, Republike Srbije, Slovačke i Mađarske, kako bi ih opremili poslovnim i interpersonalnim veštinama.

Tokom 9 dana V4 + Akademije mladih poslovnih žena lidera, eksperti, stručnjaci za izjednačavanje mogućnosti na tržištu rada, žene koje igraju ključne uloge u poslu, podeliće sa učesnicama svo svoje iskustvo u pregovorima, poslovnoj proceni, upravljanju projektima i radiće na veštinama emocionalne inteligencije – komunikaciji, samopouzdanju, davanju povratnih informacija, asertivnosti – na način koji omogućava mladim poslovnim ženama da iskoriste prednosti svih ženskih osobina koje zaista poseduju i svih pozitivnih stereotipa o tim osobinama koje postoje u poslovnom okruženju.

Na ovaj način, učesnice će dobiti šansu, ne samo da poboljšaju svoje kompetencije, već i da osvoje tržište rada u V4+ regionu i da, zajedno sa trenerima Akademije napišu i objave zaključke i preporuke poslodavcima o ulozi žena u poslovnom razvoju.

Ko može da učestvuje?

Studentkinje na završnoj godini studija i studentkinje koje su diplomirale (do 27 god.), u oblasti prava, finansija, zdravstvene zaštite, marketinga, inforamacionih tehnologija, energetike, psihologije, sa naglaskom na STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika) fakultete sa univerziteta u Češkoj, Poljskoj, Republici Srbiji, Slovačkoj i Mađarskoj – 5 žena iz svake partnerske zemlje.

Kako praktično upotrebiti novostečene veštine posle radionica?

Svaka mlada poslovna žena lider dobiće priliku da testira sve što je naučila, praksom prilagođenom njenom individualnom profilu interesovanja, kompetencija i profesionalnih ciljeva.

Projekat realizuje Lesław A. Paga Foundation, u saradnji sa:

Institut pro politiku a společnost

ICM Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec  

Republikon Intézet

Novosadska Ženska Inicijativa

kontakt: Aleksandra Rak (arak@paga.org.pl)

Projekat sufinansiraju Vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke, putem Višegradskih grantova iz Međunarodnog Višegradskog fonda. Misija fonda je da unapredi ideje za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.


The project aims to gather 25 young, ambitious women from the Czech Republic, Poland, the Republic of Serbia, Slovakia and Hungary, to equip them with business and soft skills.  

Project aims to gather 25 young, ambitious women from the Czech Republic, Poland, the Republic of Serbia, Slovakia and Hungary, to equip them with business and soft skills.

During 9-days V4+ Academy of Young Business Women Leaders, experts, specialists on equaling opportunities on labor market, women who play key roles in business will share with participants all their experience in negotiations, business assessment, project management and work over emotional intelligence skills – communication, self-esteem, giving feedback, assertiveness – in a way that lets take young business women an advantage of all female traits that they really have and all positive stereotypes about female traits that exists in business environment.

This way participants will get a chance not only to strengthen their own competences but also to get the lay of the labor market in V4+ region and, along with the trainers of the Academy, to write and publish conclusions and recommendations for the employers on women’s role in business development.

Who can participate? 

Last-year female students and graduates up to 27 y.o. in law, finance, health care, marketing, IT, energetic, psychology, with special consideration of STEM (science, technology, engineering, mathematics) faculties from universities in the Czech Republic, Poland, the Republic of Serbia, Slovakia and Hungary – 5 women from each partner country.

How to practice brand-new skills after workshops? 

Each Young Business Women Leader will get an opportunity to test all she has learned, by an internship adjusted to her individual profile of interests, competencies and professional aims.

The project is realized by Lesław A. Paga Foundation in cooperation with:

Institut pro politiku a společnost

ICM Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec

Republikon Intézet

Novosadska Ženska Inicijativa

contact: Aleksandra Rak (arak@paga.org.pl)

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the  International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri