Ženski mentorski klub

Ženski mentorski klub

Projekat implementiran uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu grada Novog Sada


Cilj projekta bio je osnaživanje mladih žena, njihovo aktivno uključenje u poslovni svet, u nekim od najuticajnijih oblasti, kao i povezivanje sa uspešnim ženskim mentorima, kroz program radionica pod nazivom „Skill-up Workshop“. Ovaj projekat je nadogradnja i nastavak aktivnosti koje je organizacija započela pre tri godine, u okviru sličnih projekata. 

Projekat je samoodrživ i oslanja se na princip cikličnog mentorstva – trenutne učesnice će postati mentorke.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri