Rodno nasilje u očima adolescenata

NŽI | 18. avgust 2020.

Rodno nasilje u očima adolescenata

“Engage the Boys” je projekat koji je tokom 2019. i 2020. godine implementirala naša organizacija, uz podršku Francuske ambasade u Republici Srbiji. Projekat se sprovodio sa ciljem da osnaži mlade ljude, pre svega momke, da daju veći doprinos borbi protiv nasilja nad ženama. 

Engage the boys

U okviru projekta „Engage the Boys“, podstiče se osnaživanje momaka da budu aktivni učesnici u borbi protiv rodno zanovanog nasilja, realizacijom interaktivnih radionica u okviru srednjih škola u Novom Sadu. Set radionica je bio koncipiran tako da podstakne momke da razgovaraju, kao i da im na interaktivan način pokaže šta znači kršenje ličnog prostora ili kako rodni stereotipi utiču na svakodnevni život. Radionice su to postigle postavljanjem pitanja u vezi sa tim šta znači saglasnost i šta znači poštovanje partnera.

Glavni problemi kojima se ovaj projekat bavio su:

  • Nedostatak svesti kod tinejdžera o tome šta je i šta nije rodno zasnovano nasilje
  • Nedostatak svesti o ulozi pristanka
  • Nedostatak svesti o tome šta tinejdžeri mogu da urade u vezi sa ovom temom
  • Opšti nedostatak osetljivosti ljudi na žrtve rodno zasnovanog zlostavljanja i duboko ukorenjeni kult okrivljavanja žrtava

Napredak i rezultati

Sam projekat se sastojao od nekoliko faza. Tokom prošle godine je započeta aktivnost izbora i obuke facilitatora. U koncept implementacije radionica dodat je element vršnjačkih edukatorki, što se pokazalo kao odluka od suštinskog značaja, kada su u pitanju tinejdžeri kao ciljna grupa. Četiri vršnjačke edukatorke su uspešno završile obuku o rodnoj diskriminaciji i osetljivosti i započele sprovođenje radionica u srednjim školama u Novom Sadu. 

U 2020 godini, vršnjačke edukatorke su održale obuke u 4 novosadske škole i preko 150 momaka je imalo priliku da učestvuje u nekoliko interaktivnih vežbi u okviru radionice – Iskorak, Kupovina privilegija, usmene ankete i diskusije.

Sastanak sa delegacijom francuske ambasade

Članice udruženja Novosadska ženska inicijativa su imale priliku da prisustvuju neformalnom sastanku sa Ambasadorom Francuske u Srbiji, Jean-Louis Falconi i delegacijom Ambasade.

Na sastanku se vodila diskusija o toku realizacije projekta Engage the boys i ostalim aktivnostima koje sprovodi naša organizacija.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri