Stereotipi, diskriminacija i nasilje – iz perspektive osnovaca i srednjoškolaca

NŽI | 18. avgust 2020.

Stereotipi, diskriminacija i nasilje – iz perspektive osnovaca i srednjoškolaca

Svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka u Srbiji veruju da šamar ne predstavlja nasilje, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Autonomni ženski centar, tokom 2016. godine. 

Od detinjstva

Razlozi zašto jedan od deset mladih muškaraca podržava stav da postoje situacije u kojima je opravdano udarati ženskog partnera i zašto se jedna od 33 devojke sa tim slaže, mogu se naći u vaspitanju i obrazovanju mladih koji prvenstveno usvajaju obrazac nasilnog ponašanja od roditelja. S obzirom da je svaka druga žena u Srbiji podvrgnuta nekoj vrsti psihološkog nasilja, a svaka treća žena fizičkom nasilju, od strane svojih intimnih partnera, očigledno je kakvim obrascima ponašanja su dečaci i devojčice izloženi.

Jedna od najznačajnijih društvenih odrednica nasilja je rodna nejednakost i s tim povezane štetne rodne norme i verovanja, jer koče društveni, politički i ekonomski razvoj pojedinaca, porodica, zajednica i šireg društva. Rodna nejednakost pomaže u podsticanju rodno zasnovanog nasilja kao ‘normalnog’ i prihvatljivog ponašanja.

Statistika

Podaci istraživanja dobijeni tokom različitih vremenskih perioda, na različitim uzorcima i korišćenjem različitih metodologija, pokazuju sličnosti i stalnu prevalenciju nasilja nad ženama. 

Skoro svaka druga žena (46.1%) doživela je, u nekom trenutku života, neku vrstu nasilja, a svaku treću ženu (30.6%) fizički je napao član porodice, a najmanje 6% je doživelo seksualno nasilje. Broj prijavljenih slučajeva je u porastu, a to je delimično i zbog povećane spremnosti žena da prijave nasilje. Međutim, i žrtve koje prijave nasilje ne nailaze uvek na odgovor koji bi mogle i trebalo da očekuju. Često nailaze na pitanja, koja se svode na to da li je žrtva na neki način provocirala nasilnika (Da li si sama to tražila?).

To ne bi trebalo da se dešava. 

Fight4Women

Ovo je projekat koji Novosadska ženska inicijativa sprovodi uz podršku Ambasade Holandije u Republici Srbiji i čiji je glavni cilj da, pomoću radionica sa učenicima osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu, utiče na stav opšte populacije o rodno zasnovanoj diskriminaciji i nasilju.

Aktivnosti u okviru “Fight4Women” projekta su usmerene na dve glavne grupe:

● Osnovci – rodni stereotipi i ponašanja počinju da se uspostavljaju od najranijeg detinjstva, a učvršćuju se tokom adolescencije. Dakle, izlaganje dece u ranoj dobi temama rodnih stereotipa i (ne)jednakosti, na primer, kroz radionice, je važno sredstvo za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja. Aktivnosti ovog projekta fokusirane su na prepoznavanje i sprečavanje ponašanja koja podstiču nasilju nad ženama, a koja su deci predstavljena kroz interaktivne radionice i simulacije.

● Adolescenti – Drugi deo aktivnosti ovog projekta fokusiran je na osnaživanje tinejdžera da igraju pozitivnu ulogu u zaustavljanju nasilja nad ženama. Ove radionice pozivaju adolescente da razgovaraju, na interaktivan način im objašnjavaju šta znači kršenje ličnog prostora ili kako rodni stereotipi utiču na svakodnevni život. 

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri