U Derventi održana konferencija „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje”

NŽI | 12. jul 2023.

U Derventi održana konferencija „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje”

Dana 23. juna 2023. godine Udruženje žena „Derventa” realizovala je konferenciju „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“ gde su pored predstavnika „Novosadske ženske inicijative” kao partnerske organizacije, učestvovale i članice multisektorskog tima za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja Grada Derventa, organi vlasti Grada, predstavnice UŽ „Đurđevak“ i Udruženje roditelja dece s posebnim potrebama „Sunce“, kao i Udruženje žena „Derventa“. Ovaj projekat je podržan od strane Ekumenske inicijative žena

Konferencija je održana u prostorijama Centra za Kulturu Derventa sa početkom u 10 časova. Moderatorka Gordana Pijetlović predstavila je učesnike, dok je koordinatorka projekta Jovanka Popović iznela nešto više informacija o samom projektu i donatoru. Nakon obraćanja predstavnika lokalne zajednice, Nada Dodig predstavila je Udruženje žena „Derventa”, dok je naša Edit Vereš prusutnima prezentovala rad i aktivnosti Novosadske ženske inicijative”. 

Učesnici konferencije „Širenje dobrih praksi u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“ imali su prilike da se upoznaju sa mnogobrojnim interentnim temama:

– „Uloga policije u prevenciji i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja u lokalnoj zajednici“, predavač Boban Pavlović, master kriminalista, predsednik Udruženja policajaca i građana „Bezbedna zajednica” iz Novog Sada.

– ⹂Uloga Centra za socijalni rad u pružanju usluga i pomoći žrtvama nasilja“, predavač Marija Mrđa, diplomirani socijalni pedagog iz Dervente.

– ⹂Primena novina Zakona o zaštiti od nasilja u policijskoj praksi“, predavač Željka Mileusnić, diplomirani pravnik za bezbednost i kriminalistiku, magistar; pomoćnik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske. 

– ⹂Uloga zdravstvenog sistema u odgovoru na rodno zasnovano nasilje“, predavač Milana Božulić, pravnica i omladinska radnica iz Novog Sada.

Cilj konferencije jeste razmena iskustava i primera dobrih praksi, donošenje konkretnih predloga i zaključaka koji bi doprineli efikasnijem odgovoru na rodno zasnovano nasilje. Ovaj dijalog će nam omogućiti da razumemo šta je efikasno učiniti po pitanju rodnog zasnovanog nasilja, te da se međusobno inspirišemo kako bismo unapredili naše lokalne, nacionalne i globalne strategije. Pored toga, konferencija je bila prilika za identifikovanje problema sa kojima se susrećemo, ali i donošenje zaključaka kako bi stvorili konkretnije predloge za rešavanje problema. Zaključujemo da će kroz kolektivno delovanje i saradnju projekat biti koristan za izgradnju sigurnijeg društva i da će doprineti smanjenju rodno zasnovanog nasilja.

 

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri