Učestvuj u istraživanju!

Admin | 15. jul 2021.

Učestvuj u istraživanju!

Pred Vama se nalazi jedan istraživački rad u skolpu završnog, master rada studentkunje kliničke psihologije. Tema rada je odnos između primarnih crta ličnosti i percepcije fenomena „plinske svetlosti“, odnosno Gaslighting efekta kod žena žrtava nasilja u porodici. Ono što je važno reći jeste da istraživanje na ovu temu na našim prostorima nije rađeno, a rezultati bi mogli značajno da doprinesu budućoj borbi protiv nasilja nad ženama i njihovom položaju.

Ukoliko želite da pomognete u prikupljanju podataka, a imate između 18 I 50 godina, i u nekom periodu života ste doživele neki oblik porodičnog nasilja (fizičkog, psihičkog,…), odvojte 15 minuta svog vremena za popunjavanje upitnika koji je otvoren do 27.07.2021. godine.

Upitnik se nalazi na ovom linku: https://forms.gle/5HknhQEZr6avVgjd9 

Šta je gaslighting efekat?

Gaslighting efekat, odnosno “efekat plinske svetlosti” je nešto što se može identifikovati u svim sferama života, a odnosi se na psihološku, prikrivenu manipulaciju. Predstavlja odnos dve osobe u kojem jedna želi ili ima potrebu da održava kontrolu, moć I doživljaj da je uvek u pravu u odnosu, a druga nesvesno dozvoljava prvoj da određuje njen doživljaj stvanosti, pri čemu je idealizuje I traži njenu podršku. Cilj osobe koja je u poziciji kontrole I moći jeste da se druga osoba navede na preispitivanje svoje realnosti, te da se tim putem učini psihološki I emocionalno zavisnim, gde je I osoba koja uspostavlja kontrolu zapravo, zavisna od takvog odnosa.  

Čemu će ovo istraživanje doprineti

Ovo istraživanje ima tendencu da doprinese boljem razumevanju i osvešćivanju specifične forme psihološke i emocionalne manipulacije. Upoznavanje preživelih sa ovim fenomenom omogućiće im da prevaziđu posledice pretrpljenog nasilja i prepoznaju i preveniraju ponovno ulaženje u takve odnose. Osvešćivanje prijemčivosti za psihološku i emocionalnu manipulaciju kod žena koje sui male iskustvo partnerskog nasilja može doprineti promenama slike o sebi u pravcu višeg samovrednovanja i usklađivanja samopoimanja sa realnošću i sopstvenim funkcionisanjem. Takođe, nalazi istraživanja mogu doprineti i smanjenju rizika da osobe koje nisu imale iskustvo nasilja i psihološke i emocionalne manipulacije prepoznaju i na vreme izbegnu ulazak u potencijalno oštećujuće I rizične partnerske odnose, ali i odnose u drugim oblastima života u kojima je ovaj fenomen moguć I vodi značajnoj trpnji “učesnika”.

Šta nakon popunjavanja upitnika

Pre svega, hvala na izdvojenom vremenu! Ukoliko se nakon popunjavanja upitnika osetite uznemireno, preplavljano, retraumatizovano odradite vežbe disanja radi relaksacije, usporavanja srčanog ritma i smanjenja mišićne napetosti na sledeći način: dišite duboko i lagano i svu pažnju usmerite na to kako vazduh polako ulazi u telo, ispunjava pluća, a zatim se ispušta, takođe laganim tempom izazivajući osećaj relaksacije i prijatnosti. Ponovite ovo nekoliko puta, sve dok ne primetite da vam se stanje stabilizovalo. Nakon toga, zamislite neki pozitivan događaj i pažnju usmerite i zadržite na njemu. 

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri