Vazduhoplovstvo – industrija sa nedostatkom ženske ruke

Admin | 13. jun 2021.

Vazduhoplovstvo – industrija sa nedostatkom ženske ruke

Ukoliko uđete na Internet stranice nekih od svetski poznatih univerziteta, posle ne tako duge pretrage našli biste, ukoliko vas zanima kako da se prijavite na taj univerzitet, natpis velikim slovima, boldovan ili uokviren: “43% žena studira na ovom programu”. Kao da je to neki uspeh. Kao da to ne treba da bude već uobičajeno. Kao da taj procent ne bi trebalo da bude bar 50%. 

Vazduhoplovstvo je najmlađa grana saobraćaja, ali sigurno i grana koja se tokom poslednjih decenija najviše razvijala i čiji se razvoj tek očekuje. Prema Međunaronoj organizaciji civilnog vazduhoplovstva (ICAO), procenjeno je da će se potražnja za vazdušnim transportom povećavati u proseku za 4,3% godišnje narednih 20 godina. Međutim, koliko god se vazduhoplovstvo brzo i uspešno razvijalo, rodna ravnospravnost ne jenjava istim tim uspehom. 

Šta kaže statistika?

Iako danas postoje međunarodne organizacije koje se bave promovisanjem i podsticanjem žena da se okušaju u avio-industriji, statistički podaci su daleko od zadovoljavajućih. 

Prema podacima iz Statističkog godišnjaka Republike Srbije za 2020. godinu, zaposlenih lica u vazdušnom sektoru za 2019. godinu je bilo 3974, dok je za 2015. godinu taj broj iznosio 2601. Broj žena pilota u Vojsci Srbije od septembra prošle godine iznosi 5. U našoj avio-kompaniji Air Serbia, 2014. godine primljene su prve tri žene piloti u istoriji srpske nacionalne avio-kompanije.

Ni u svetu nije drugačiji slučaj. Prema Forbes-ovom istraživanju, žena pilota u avio-kompanijama širom sveta ima 7409, odnosno 5,18%. Iako žena pilota u svetu ima sve više iz godine u godinu, trend rasta je procenjen na 1% za svaku deceniju. 

Najviše poslova u ovoj industriji idalje se smatra “muškim” poslovima. Najviše zaposlenih žena (preko 70%) rade u turističkim agencijama kao agenti za putovanja ili su članice kabinskog osoblja. U svim drugim zanimanjima žene su u manjini. Na najvišim pozicijama dominantan je muški pol. 94% svih avio-kompanija su vođene od strane muškaraca. Prema Međunarodnom udruženju vazduhoplovnih prevozilaca (IATA), 3% žena su izvršni direktori, 3% su operativni direktori, dok je 8% na poziciji finansijskog direktora. Kada poredimo sa drugim industrijama, žene na tim pozicijama čine 12%, 9% i 19%, redom. Samo je procenat žena koje rade u HR-u kompanija ove industrije (32%) veći od procenata žena koje rade u HR-u u drugim industijama i to za svega 9%.

Ni u usko povezanoj svemirskoj industriji podaci nisu najbolji. NASA je 2018. godine imala zaposleno 34,1% žena. Do marta 2021. godine, od više od 550 ljudi koji su imali prilike da putuju u svemir, 65 su bile žene.

Ovde je prikazana samo jedna od grana inženjerstva u kojoj žene čine manjinu. Nažalost, ni druge grane inženjerstva ne mogu se pohvaliti visokim procentima učešća žena. Nedavno, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti po kome je u rečnike uvedena reč inženjerka. Ostaje nam da vidimo da li će to zvanje dobiti na zasluženoj težini i da se nadamo da će ga sve više žena sa ponosom nositi.

Autorka: Darija Ristanović

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri