Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje

Admin | 15. septembar 2022.

Zajednički odgovor na rodno zasnovano nasilje

Naša organizacija je u junu imala tu čast da učestvuje u okruglom stolu organizovanom od strane Udruženja žena Derventa, a tema je bila “Zajednički odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje”. Pored osvrta na zakonodavni okvir u ovoj oblasti, organizacije su razmenile svoja iskustva i primere dobre prakse, a sve u cilju osmišljavanja novih načina za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja.

Kao krajnji ishod ove studijske posete navode se sledeći potencijalni odgovori:

  • formiranje krozsektorskih timova u različitim oblastima koji bi se bavili rodnom ravnopravnošću i prevencijom rodno zasnovanog nasilja;
  • kontinuirani rad sa dečacima i devojčicama u najranijim uzrastima, posebno u periodu adolescencije
  • razvijanje kulture dijaloga
  • saradnja svih aktera u lokalnoj zajednici
  • uspostavljanje principa institucionalnog kontinuiteta, bez obzira na političke aktere koji vrše funkcije na lokalnom nivou i dr.

Sumirajući zaključke i utiske sa okruglog stola, nastala je brošura pod nazivom „Okrugli sto: Zajednički odgovor lokalne zajednice na rodnozasnovano nasilje. Autor brošure je Milan Krilović, a izdavač: Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike.

Brošuru pregledajte klikom na: Online brošura – Okrugli sto: “Zajednicki odgovor lokalne zajednice na rodno zasnovano nasilje”

Ovim putem, Novosadska ženska inicijativa, se zahvaljuje Udruženju žena Derventa na poseti, kao i Institutu za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Milanu Kriloviću koji je moderirao okrugli sto.

partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri
partneri